19 juli 2017

Försenad ränteutbetalning från Euroclear

Texten uppdaterad 170719 kl 20.00

Till följd av omständigheter utanför bolagets kontroll har utbetalning av obligationsränta med ordinarie utbetalningsdag 17 juli 2017 försenats, alternativt utbetalats med felaktigt belopp. Ett teknisk fel hos betalningsförmedlaren, Euroclear Sweden AB, har medfört störningar i utbetalningsrutinen. Euroclear uppger nu att utbetalning kommer att ske den 20 juli.

Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå. Tyvärr är det hela helt utanför vår kontroll då samtliga ränteutbetalningar förmedlas via Euroclear.

Stockholm den 18 juli 2017

Advanced SolTech Sweden AB (publ)