21 september 2020

Fler missuppfattningar om solceller

Hos en del människor finns tvivel och tveksamheter huruvida en investering i solceller i Sverige är lönsam, och om solen ger tillräcklig energi. Andra tycker att solceller bara är något för välbärgade människor med pengar till övers som har råd att investera dyr energiteknik, och att det därför vore bättre att vänta på framtidens billigare solcellsteknik.

SOLCELLER FUNGERAR INTE I SVERIGE?
Solen skiner tillräckligt i Sverige – även om det är mörkt och kallt på vintern. För många är det svårt förstå att solceller fungerar i ett land som korsas av polcirkeln. Visst är det förståeligt att Götaland och Svealand kan fungera, men Norrland känns för de flesta väldigt avlägset att installera solceller.

Men sant är att solceller producerar minimalt med solenergi under de tre mörkaste månaderna på vintern i Sverige. Och omvänt – under årets nio ljusaste månader producerar solceller ofta mer el än vad många fastigheter förbrukar. Det ger överskottsel som kan säljas till elbolaget, vilket ger extra pengar i plånboken. Försäljningen regleras oftast genom avdrag eller tillgodo på elräkningen.

SOLCELLER GER BETYDLIGT MER SOLEL SÖDER OM SVERIGE?
Norr om Alperna är skillnaden i solinstrålning mellan Europas länderna ganska liten. Till exempel har Paris, Berlin och Göteborg ungefär samma solinstrålning, där skillnaden i förekomsten av dis och partiklar i luften har en viss betydelse. Kontinenten har mer förekomst av dis och partiklar, än i Skandinavien där luften är klarare. En annan skillnad är temperaturen. Kallare klimat ökar verkningsgraden hos solcellerna.

SVERIGE ÄR ETT FÖREGÅNGSLAND INOM SOLCELLER?
Nej, skillnaden i installerad effekt för solceller mellan t ex Sverige, Danmark och Tyskland är ganska betydande. Danmark har ca 10 gånger fler solcellsanläggningar än Sverige, och Tyskland ca 100 gånger fler. I Sverige kommer mindre än 0,5% av elproduktionen från solceller. Vid jämförelse med Tyskland är motsvarande siffra ca 8%. Slutsatsen är att Sverige behöver stimulera utbyggnaden av solcellsanläggningar betydligt mer, t ex genom att ta bort effektgränsen på 255 kW (därom mer i andra artiklar).

SOLCELLER ÄR DYRA ATT ANSKAFFA?
Många tror att det är dyrt att investera i solceller. Det är sant om vi blickar ett decennium bakåt i tiden. På den tiden var solceller ca 6 – 8 gånger dyrare än idag. Prissänkningen startade på allvar när Tyskland via statliga subventioner gjorde en enorm satsning för att ställa om till mer förnybar energi. Till en början gynnades inhemsk produktion av solceller, men ganska snart blev tyska – och även andra länders solcellsproducenter – omsprungna av kinesiska tillverkare av solceller.

ÅTERBETALNINGSTIDEN ÄR FÖR LÅNG?
I Sverige har investeringar i solceller i stort sett fördubblats jämfört med föregående år sedan 2015. Denna enorma volymökning har också pressat priserna ytterligare. Med tanke på solcellers långa livslängd, som överstiger 30 år – med en återbetalningstid på mindre än 15 år för solceller till villa och småhus – och mindre än 10 år för solceller till kommersiella fastigheter på stora flacka eller platta takytor – är en investering i solceller en mycket god investering, som även gagnar miljön och klimatet.

Avkastningen från investerat kapital ligger i spannet 5 – 10%, beroende på solcellsanläggning, vilket får betraktas som en god avkastning, särskilt om avkastningen är garanterad tack vare solen. En jämförelse med börsens varierande och osäkra utveckling, och där pengar sparade på bankkontot knappt ger någon avkastning alls, så är solceller en säker investering, med garanterad avkastning.

SOLCELLER SÄNKER VÄRDET PÅ FASTIGHETEN?
Dagens mer estetiskt tilltalande solceller ger villor och fastigheter status att vara klimatsmarta, miljöaktiva, energieffektiva – och dess fastighetsägare betraktas som framtidsorienterade mot en mer hållbar fastighetsförvaltning. Detsamma gäller vanliga småhus- och villaägare som vill framtidssäkra sina småhus och villor.

ANDRA ENERGIEFFEKTIVISERANDE ÅTGÄRDER ÖKAR FASTIGHETSVÄRDET MER?
För ett par decennier sedan anskaffade många villa- och fastighetsägare bergvärmepumpar, vilket var energieffektivt och påverkade fastighetens värde positivt. Samma resonemang gäller numera för solceller, vilket enligt de flesta mäklare också höjer värdet på villan eller fastigheten, Den bästa avkastningen – och som samtidigt höjer fastighetsvärdet – är att kombinera solceller med en värmepump. För till exempel en villaägare innebär det att en större andel av solelproduktionen går till egenanvändning, vilken har ett större värde än om motsvarande andel solel skulle behöva säljas som överskottsel till elbolaget.

SOLCELLER SKADAR TAKET?
En positiv bieffekt av solceller är att de snarare skyddar än skadar taket. Särskilt för papptak kan livslängden öka med åtskilliga år, tack vare att solceller ger skydd från den skadliga och nedbrytande UV-strålningen från solen. För att taket inte skall ta skada redan vid installationen av solceller, är en förutsättning att seriösa och behöriga solcellsleverantörer får uppdraget att genomföra installationen.

SOLCELLER BLIR BÄTTRE OCH EFFEKTIVARE I FRAMTIDEN?
Ja, det stämmer! I likhet med allt annat i samhället så sker också en ständig utveckling av solceller – både estetiskt, tekniskt, hållbarhets- och prismässigt. Även verkningsgraden blir allt bättre. Men det utgör ingen grund att vänta med investeringen – lika lite som det skulle vara klokare att vänta med inköpet av dator, surfplatta eller smartphone. Utvecklingen går framåt hela tiden – utan avbrott. När tillfälle ges och investeringen känns rätt, då bör även beslutet att investera i solceller tas.

SLUTLIGEN
En investering i solceller är ett utmärkt sätt till lönsam investering i klimatsmart energiteknik redan idag – både för den större fastighetsägaren som för vanliga småhus- och villaägare. Med batterilager – som det nya gröna ROT-avdraget kan användas till – finns till och med möjligheter att bli självförsörjande på solenergi.

Artikel skriven av Ulf Wengeler.