2 november 2017

Elinstallatoren: Rexel börjar sälja solcell integrerad i takpanna

https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2017/november/rexel-borjar-salja-solcell-integrerad-i-takpanna/