10 mars 2020

De storsatsar på solceller: ”Oerhört mer lönsamt än vindkraften någonsin varit”

ANDERSTORP/LÄNET Intressetblandföretagareattsatsapå solcellsanläggningar ökar. Plastsystem AB i Anderstorp är en aktör som precis investerat i en ny stor anläggning.
– Den här energin kommer att gå direkt in i vår produktion utan nätavgifter, säger vd:n Thomas Helmetschläger.

Plastsystem AB, som tillverkar formsprutade plastprodukter, är verksamma i en energikrävande bransch. El är den tredje största utgiften efter råvara och personal. Företaget var en av initiativtagarna till bildandet av den ekonomiska föreningen E-kraft för nio år sedan, som valde att satsa på vindkraft.

– Bakgrunden till att föreningen bildades var att det fanns farhågor att elpriserna skulle gå upp år efter år och vi ville ha 50 procent egen produktion som en försäkring för höga elpriser. Med facit i hand har det inte blivit så, säger Thomas Helmetschläger.

På Plastsystem AB har man också jobbat mycket med att minska energiförbrukningen de senaste åren. Kylanläggningarna har bytts ut, man har köpt effektivare och energisnålare maskiner, och man har installerat led- belysning i produktionen.

– Sedan 2011 har vi ökat omsättningen med 90 procent, medan elförbrukningen ”bara” ökat med 40 procent under samma tidsperiod, säger Thomas Helmetschläger.

Under 2019 kostade elen cirka 990 000 kronor för Plastsystem AB, medan nätverksavgiften låg på cirka 800 000 kronor.

– Elpriserna har förblivit ganska låga. Det som har gått upp kraftigt är däremot nätavgifterna, en kostnad man inte kan påverka, säger Thomas Helmetschläger.

Mer lönsamt än vindkraft

Förra året beslutade Plastsystem AB att utöka med solkraft. En solcellsanläggning köptes att sättas upp på företagets tak. Installationen var färdig vid årsskiftet och kostade 2,5 miljoner kronor, varav cirka 500 000 kronor består av statliga bidrag.

Solcellsanläggningen beräknas att producera 200 megawatt, vilket motsvarar 11-12 procent av Plastsystems totala förbrukning.

– Tillsammans med vindkraften kommer vi nu att producera mer el än vi förbrukar, säger Thomas Helmetschläger.

Solkraften beräknas att generera rejält med el under april till september.

– Det behöver inte vara strålande sol för att det ska produceras el. Det är ljuset, inte solstrålarna som ger energi, säger Thomas Helmetschläger.

Blir det överskott från solcellsanläggningen går energin in i det ordinarie elnätet. Inga nätverksavgifter behöver betalas på egenproducerad el. Thomas Helmetschläger uppger att han kommer att ”få tillbaka” investeringen av solcellsanläggningen på tio år.

Billigare anläggningar

Richard Lantz, försäljningschef på Swede Energy i Jönköping, som levererat solcellsanläggningen till Plastsystem AB, uppger att efterfrågan ökat markant de senaste åren.

– Det beror på en kombination av ökade elpriser och sänkta priser på solcellsanläggningar. Det har blivit 50 procent billigare att installera solkraft på fem år, säger Richard Lantz.

Kunskapen om solkraft har dessutom ökat mycket, fortsätter Richard Lantz.

– För inte så länge sedan fick vi frågor om det över huvud taget går att installera solcellsanläggningar i ett land som Sverige som ligger så långt norrut. Nu får vi förfrågningar i stort sett dagligen, säger han.

Förutom ekonomiska aspekter ligger miljömässiga skäl ofta bakom det ökade intresset att satsa på solkraft, vilket understryks av Thomas Helmetschläger.

– Man vill ha ett cirkulärt samhälle. Det pratas mycket om energi och vi behöver mer fossilfria alternativ, säger han.

Plastsystem AB

Plastsystem AB bildades i Anderstorp 1975 av Hubert Helmetschläger. Företaget togs över i början av 2000-talet av sönerna Ulf och Thomas Helmetschläger. Inriktningen är legotillverkning av formsprutade plastprodukter till framför allt till belysningsindustrin, kontorsmaterial och medicinteknisk utrustning. Produktionen pågår dygnet runt i treskift. Antalet anställda ligger på 30 personer. Omsättningen 2019 låg på cirka 55 miljoner kronor.

Läs Artikeln här