1 februari 2018

Dagens industri: Ny order för SolTechs ASRE i Shanghai ger 58,5 MSEK under avtalets löptid