30 juli 2020

Dagens Industri följer upp Soltech debattartikel

I förra veckan infördes en debattartikel från Soltech i Göteborgsposten – ”Sverige har inte råd att straffa elen eller solen!”

I artikeln talar styrelseordförande Anna Kinberg Batra och VD Stefan Ölander om solenergins roll i den totala elkonsumtionen samt vikten av en diskussion om regleringar, stöd och möjligheter.

Solenergi är ett högaktuellt ämne för hela samhället i stort och de olika intressenterna, privatpersoner, företag, industrier och samhällsinstitutioner.

Igår följde Dagens Industri upp frågan i ledaren.

Till vänster har vi samlat artiklar och den rapport som Svensk Solenergi, Fastighetsägarna och Solelkommissionen tagit fram –
”Solel på stora tak – Vad är potentialen och hur gör andra EU-länder?”

Ledare DI: