23 april 2021

Biden skärper USA:s klimatmål rejält

USA med president Joe Biden i spetsen har inlett det virtuella toppmötet om klimatet med att gå ut med en ambitiös upptrappning av landets klimatmål. Biden bekräftade i sitt inledande tal att USA:s klimatmål om att minska utsläppen med minst hälften till år 2030.

Detta är ett led i presidentens arbete för att göra landet till ett internationellt föredöme i klimatarbetet. Tidigare har USA understrukit ett tydligt mål, att USA ska vara koldioxidneutralt år 2050, vilket innebär gröna miljardsatsningar på bland annat vindkraft och solenergi.

Nu skruvar Joe Biden och Vita huset upp ambitionerna ytterligare. Genom det nya löftet om halverade utsläpp till 2030 fördubblas USA:s tidigare löfte enligt Parisavtalet. Detta ger ett fortsatt uppsving för aktörer som driver på den gröna omställningen, och inte minst för de som är verksamma inom gröna energilösningar.

– Det här visar att Biden har höga ambitioner med sin klimatpolitik, samt att USA gör anspråk på ledartröjan internationellt. Beskedet är en tydlig uppmaning till omvärlden att skruva upp tempot i klimatarbetet och cementerar den viktiga roll branschen för förnybar energi har i den gröna omställningen, både internationellt och i Sverige, kommenterar Stefan Ölander, vd Soltech Energy.