25 november 2015

Ytterligare order för SolTechs samägda dotterbolag i Kina

Intäkterna är beräknade till cirka 1,37 MSEK om året från och med 2016 eller cirka 27,4 MSEK under avtalets löptid.

SolTechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) installerar en solenergianläggning på cirka 700 KW (700 000 watt) för produktion av elektricitet på taket av Ningbo General Mechanical Plastic Machine Factory i Kina. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 7 MSEK. Anläggningen kommer enligt plan att installeras och driftsättas under januari/februari månad 2016.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 770 000 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,37 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid är de ackumulerade intäkterna från denna anläggning beräknad till cirka 27,4 MSEK för ASRE.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Den andra affären i regionen på kort tid skapar ett betydande signalvärde samtidigt som affärsmodellen ger ASRE en stabil och god avkastning under många år. Kunden sparar pengar på ett miljövänligt sätt och bidrar även till att hjälpa Kina uppnå sina ambitiösa miljömål. Med denna affär har vi nu cirka 3,7 MW klara av ASRE:s planerade 5 MW för 2015. Målet enligt det prospekt som gavs ut i samband med listningen i juni var att vid utgången av 2019 ha en installerad och driftsatt kapacitet motsvarande 230 MW. I den här takten fortsätter vi hålla denna tidtabell.