14 november 2016

Ytterligare 1,1 MW är nu anslutet till elnätet i Kina och genererar intäkter

SolTechs dotterbolag ASRE har nu anslutit sin sjunde solenergianläggning till elnätet.  Anläggningen på 1,1 megawatt (MW) är installerad på taket till NingBo WeiYe Co. Ltd i NingBo. Tidigare anslutna 6,84 MW ökade därmed till totalt 7,94 MW, vilket ackumulerat på rullande 12 månaders basis beräknas generera cirka 14,3 MSEK i intäkt.

Under resterande delen av 2016 planerar ASRE att ansluta ytterligare sju (7) anläggningar motsvarande 8,57 MW till elnätet. Detta betyder att totalt 16,51 MW planeras vara anslutna till elnätet vid årsskiftet. Ackumulerat per rullande tolv månaders period beräknas dessa anläggningar generera en intäkt strax under 30 MSEK.  

VD Frederic Telander kommenterar:

  • Nu börjar våra anläggningar att anslutas i allt snabbare takt vilket ger oss intäkter direkt. För att sätta våra affärer i perspektiv kan nämnas att det under 2015, enligt Energimyndigheten installerades nätanslutna solcellssystem på villor i Sverige med motsvarande 14,29 MW. Våra planerade 16,51 MW i slutet av året är alltså betydligt mer än hela Sveriges villainstalltioner tillsammans under förra året.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.