4 november 2015

SolTechs samägda dotterbolag säljer solenergianläggning i Kina

Intäkterna är beräknade till cirka 2,3 MSEK om året från och med 2016 eller cirka 45,5 MSEK under avtalets löptid.

SolTechs 51-procentigt delägda kinesiska dotterbolag Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) installerar en solenergianläggning på mellan 1,0 – 1,5 MW (1 000 000 – 1 500 000 watt) för produktion av elektricitet på taket av Advanced Solar Powers (ASPs) fabrik i Kina. Systemet ägs av ASRE och planeras driftsättas under fjärde kvartalet 2015. Investeringen uppgår till cirka 10 – 15 MSEK, och ASP förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar. ASP är SolTechs partner i Kina och ägare till 49 procent av ASRE.

Systemet beräknas årligen producera cirka 1 200 000 – 1 800 000 kWh och generera intäkter för ASRE motsvarande cirka 2,3 MSEK. Under avtalets löptid, 20 år, beräknas anläggningen generera ackumulerade intäkter motsvarande cirka 45, 5 MSEK för ASRE.

  • Med denna affär har vi cirka 3 MW klara för året av våra planerade 5 MW. Avtalet med ASP tecknas till kommersiella villkor och ger lika bra eller bättre avkastning på investerat kapital som andra motsvarande affärer. Förutom inkomster till ASRE skapar anläggningen ett betydande signalvärde för andra kinesiska kunder. En av delägarna installerar ju själv tekniken och sparar samtidigt pengar på ett miljövänligt sätt. Utan tvivel intresseväckande och ett bidrag till Kina för att uppnå sina ambitiösa miljömål. Här är alla parter vinnare, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

  • Med anläggningen på vårt tak tillgodoser vi cirka 30-50 procent av vår årliga elförbrukning, vilket gör vår produktion än mer miljömässig och ren. Dessutom till ett lägre pris per kWh än vårt vanliga elpris. Vi gör alla en bra affär och skapar en bättre miljö, vilket är precis vad vi vill visa och kommunicera till våra kunder med denna anläggning, säger ASP, s VD Ben Wu i en kommentar.