28 december 2020

Soltechs dotterbolag Takorama får sin största order hittills på 11,8 MSEK

Soltechs dotterbolag Takorama har skrivit avtal med totalentreprenör Tuve Bygg AB gällande ombyggnad av taket på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs Sjukhus (NÄL) i Trollhättan, på uppdrag av Västfastigheter. Ordervärdet är på 11,8 MSEK och ska sättas i relation till Takoramas årsomsättning på ca 30 MSEK. Projektet inleds direkt efter helgerna och pågår under 2021 års tre första kvartal.

VD Stefan Ölander i en kommentar:

  • Takorama är en mycket kunnig aktör och denna stora order är ännu ett exempel på att våra dotterbolag får större affärer då de ingår i vår koncern.