13 november 2020

Soltechs dotterbolag Swede Energy får ca 10 MSEK solenergiaffär från MatHem/Logistic Contractor

MatHems nya lager i Larsboda, Farsta ska förses med en solenergianläggning som Logistic Contractor ska bygga under början av 2021. Anläggningen kommer täcka 10 545 m2 tak och bidra till att byggnaden får klassificeringen Miljöbyggnad Guld.
 
Soltechs VD Stefan Ölander kommenterar:
– Fler och fler företag inser solenergins fördelar och vårt dotterbolag Swede Energy ligger i frontlinjen för att ta hand om den ökande efterfrågan.
 
MatHems VD Johan Lagercrantz kommenterar:
– Vi är mycket stolta över att vårt nya, miljöklassade lager i Larsboda kommer att drivas av Stockholms största installation av solceller. Det innebär att lagret till stor del kommer att bli självförsörjande på förnybar el. Att bidra till ett minskat klimatavtryck går helt i linje med MatHems hållbarhetsarbete, och detta är ett viktigt steg i den riktningen.