20 december 2019

Soltechs dotterbolag NP-Gruppen tecknar ramavtal med HBV som beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över tre år

NP-Gruppen har tecknat ett ramavtal med HBV om att leverera tätskiktstak, avtalstiden är 2019-12-19 – 2021-11-30 med möjlighet för HBV till en eller flera förlängningar. Den del av ramavtalet NP-Gruppen tilldelats beräknas vara värt mellan 150-250 MSEK över 3 år och gäller 148 kommuner där NP Gruppen är rankad som 1:a leverantör.

Under 2019 har NP-Gruppen systematisk utökat sitt tjänsteutbud med tätskiktstak där potentialen för solenergi är större jämfört med plåttak. I ramavtalet är NP-Gruppen rankad som 1:a leverantör i följande län som innefattar totalt 148 kommuner: Södermanlands län, Östermalands län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län, Gotlands län, Hallands län, Västra Götalands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län.

HBV är inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag bestående av drygt 360 medlemmar. HBV genomför samordnade upphandlingar för produkter och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. HBV omsätter drygt 2 miljarder kronor.

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Vi är mycket stolta över detta stora ramavtal som innebär ett kraftigt lyft för NP-Gruppen. Ramavtalet gäller tätskiktstak och vi ser uppenbara synergieffekter med det befintliga ramavtal gällande solenergi som NP-Gruppen redan har med HBV. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.      E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Patrik Pettersson, VD NP-Gruppen AB. Tel: 070-816 52 03.       E-post: patrik.pettersson@npgruppen.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 december 2019 kl. 10.00 CET. 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions och Merasol. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com.