31 mars 2016

SolTech ShingEl – Ny produkt får order innan lansering

SolTechs teknikavdelning arbetar löpande med att utveckla befintliga, och att uppfinna nya, solenergilösningar för integration i tak och fasader. SolTech ShingEl är en unik kombination av traditionell taktäckning och elförsörjning från solen. ShingEl är fullt kompatibel med den platta betongpannan Carisma från Benders och ersätter helt enkelt ett valfritt antal Carisma pannor för att skapa ett tak som samtidigt genererar el.

Planen är att lansera produkten under hösten 2016, men SolTech har redan nu tecknat en testorder med fastighetsbolaget Kingdom House AB, tidigare 4 Tune i Norrköping AB. Installation planeras ske under sommaren 2016, på 2 hus som är under byggnation i Norrköping. Systemets totala installerade effekt är på 28 956 watt och ordervärdet uppgår till 961 000 kronor. I ordern ingår också SolTech ST, vår semitransparenta solcell som installeras i Sapa Fasad 5050 & Sapa lyftskjutdörrsystem. Kingdom House ABs plan är att inom kort bygga ytterligare 4-6 hus. De kommer också att erbjuda husägare takbyten med installation av SolTech & Sapas produkter.

VD, Frederic Telander i en kommentar;

        Under de senaste åren har vi märkt av ett starkt ökat intresse för solenergilösningar som är smarta, snygga och integrerade. Vi ser en stor marknad i Norden inom segmentet för byggmaterial men även i Tyskland som vi ser som ett andra steg i vår lansering av produkten. SolTech ShingEl kompletterar SolTech Sigma som är vår termiska lösning med takpannan i glas. Vår tekniska avdelning med Sara Klingberg som ansvarig och Anna Svensson som en del av ShingEl teamet har gjort ett stort jobb med att utveckla och testa fram produkten. Potentialen är stor och det är vår bedömning att produkten på några års sikt kommer ta en given position i marknaden. 

För mer information, vänligen kontakta: 


Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46.
E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy Sweden AB
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ) handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB och det till 51 % delägda dotterbolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer information på; www.soltechenergy.com