13 maj 2015

SolTech redo för börsen och expansion i Kina

Svenska SolTech Energy gör bland annat takpannor av glas med inbyggd solenergiteknik och produkterna skyddas av ett antal patent. Nyligen klev SolTech in på den snabbt växande kinesiska solenergimarknaden genom ett långsiktigt avtal om solcellsinstallationer på tak med Advanced Solar Power. Nu är SolTech på god väg att listas på First North vid Nasdaq Stockholm. I samband med detta gör bolaget en nyemission på 50 MSEK i syfte att stärka expansionen i Sverige och i Kina. Teckningstiden pågår till 27 maj och beräknad första handelsdag för aktien, förutsatt godkänd ansökan, är den 24 juni 2015.

SolTechs solenergilösningar ersätter eller integreras med tak och fasad. En installation gör att man både kan spara in på elkostnaderna och minska sin miljöpåverkan. Vid årsskiftet 14/15 gjordes en lagändring som gör att man kan få 60 öre per kilowattimme (kWh) för all förnyelsebart producerad el som matas in till elnätet (dock max 18 000 kr per år).

 • Vår teknik gör det möjligt att bygga enkelt, hållbart och snyggt, säger Frederic Telander, VD för SolTech Energy. Dessutom blir det ofta en god affär ekonomiskt eftersom man använder den el man behöver och kan sälja överskottet.

  Kring årsskiftet tecknades samarbetsavtal med Woody Bygghandel för att öka marknadsföring och försäljning av SolTechs produkter i Sverige och även Benders har deklarerat att man är intresserad av att erbjuda produkterna via sina marknadskanaler. SolTech har idag installationer i åtta länder och i framtiden väntas Kina bli den i särklass mest expansiva marknaden.

 • Kina är världens största solenergimarknad och har helt andra affärsmässiga förutsättningar än den svenska. Miljöutmaningarna har drivit deras regering att sätta upp ambitiösa mål för solenergikapaciteten och agera kraftfullt för att skriva avtal med olika aktörer. Vi har nu klivit in tillsammans med en lokal aktör och affärspotentialen är stor. Dessutom känns det bra att vara en del av lösningen på Kinas enorma miljöutmaningar, avslutar Frederic Telander.

  I Kina har hittills två testinstallationer motsvarande 454 kW gjorts och den årliga avkastningen (ROI) på dessa ligger på cirka 20 procent per år. Affärsmodellen består i att installera, äga och driva solenergianläggningar vilka installerats på kunders tak. Kunderna förbinder sig att under långtidskontrakt, 20 år + köpa all el eller termisk värme som anläggningen genererar. Därutöver får ägaren av anläggningen subventioner från den kinesiska staten per levererad kWh. Under 2015 är målet att installera en kapacitet på 5 MW och fram till slutet av 2019 förväntas siffran öka till 260 MW.

  Solenergifakta:

 • Solenergi är den energikälla som enligt IEA (International Energy Agency) bedöms bli världens största till 2050 när det gäller elenergi.

 • Solceller fortsätter att öka i Sverige enligt statistik från Energimyndigheten. År 2014 installerades 36,2 MW, vilket är nästan dubbelt så mycket som 2013 års 19,1 MW. Många vill investera i solceller för miljön, ekonomin och känslan av självförsörjning.

 • Åtta av tio (81 %) vill kunna producera sin egen energi och bli oberoende av elföretagen, visar en undersökning som Världsnaturfonden gjort i Sverige. Över 1 100 personer har svarat i undersökningen och åtta av tio, 82 procent, tycker att politiker och beslutsfattare borde göra mer för att begränsa klimatförändringarna. Störst är intresset för solenergi, 49 procent, medan bara 13 procent vill ha en egen vindsnurra på tomten.