8 januari 2021

Soltech förvärvar resterande 40 procent av dotterbolagen Swede Energy och MeraSol

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 8 januari förvärvat 40 procent av aktierna i Swede Energy Power Solutions AB och 40 procent av aktierna i MeraSol AB. Soltech äger nu 100 procent av bägge bolagen och fortsätter att stärka sitt erbjudande på företags- och fastighetsmarknaden inom solenergi.

Soltech förvärvade 60 procent av Swede Energy i mars 2019 och 60 procent av MeraSol i januari 2020 och bolagen har samarbetat inom en rad områden under 2020. För att skapa de bästa förutsättningarna för att bli en ännu större aktör på solenergimarknaden förvärvar nu Soltech resterande 40 procent och sätter en expansiv femårsplan för bolagen med målet att skapa kraftig tillväxt. Avtal har skrivits den 8 januari med tillträde samma dag. Förvärven finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech.

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Swede Energy och MeraSol är två framstående solenergiföretag som utvecklats mycket bra inom Soltechgruppen. Nu skapar vi förutsättningar för att accelerera denna utveckling och jag ser fram mot att göra det tillsammans med de skickliga ledarna och medarbetarna i bägge bolagen.

Swede Energys VD Christoffer Caesar och MeraSols VD Johan Seeman i en gemensam kommentar:

  • Vi brinner för att bygga framgångsrika företag inom solenergi tillsammans med våra fantastiska medarbetare och vi har redan skapat stora synergieffekter genom samarbete inom Soltech-koncernen. Detta steg ger oss ännu bättre förutsättningar och vi ser fram mot att tillsammans ta en större del av den expansiva solenergimarknaden.