4 januari 2021

Soltech förvärvar Annelunds Tak AB och Ljungs Sedum Entreprenad AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 4 januari förvärvat 76 procent av aktierna i Annelunds Tak AB och 52 procent av aktierna i Ljungs Sedum Entreprenad AB. Bolagen har sammanlagt 18 anställda och beräknas bidra med 60 MSEK i omsättning och 6 MSEK i rörelseresultat under 2021. Tillsammans med Soltech är planen att integrera solenergi i produktutbudet och öka både omsättning och resultat. I och med förvärven breddas Soltechgruppens erbjudande till kunder som vill kombinera solceller och sedumtak.

Soltech fortsätter att förvärva bolag och under kvartal fyra har förhandlingar förts med det tolfte och trettonde bolaget sedan förvärvsstrategin inleddes för två år sedan. Avtal har skrivits den 4 januari med tillträde samma dag. Förvärven finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade aktier i Soltech. Soltech har option på att förvärva resterande aktier i bägge bolagen våren 2024.

VD Stefan Ölander kommenterar:
– Vi är stolta över att nu få välkomna Annelunds Tak som vårt sjätte takbolag med logiken att dessa bolag har en stor efterfrågan på att även leverera solenergi.

– Samtidigt efterfrågas allt oftare sedumtak i kombination med solenergi vid takomläggningar och att nu ha ett eget sedumbolag i koncernen känns mycket bra.

– Vi ser stora affärsmöjligheter när bolagen nu lägger till solenergi i sina produkterbjudanden. Att transformera traditionella bolag till solbolag är en samhällsnyttigt och god affär.

Både Annelunds Tak och Ljungs Sedum finns i Ljung, Herrljunga kommun, ca 9 mil från Göteborg och 3,5 mil från Borås. Bolagen drivs av långsiktiga och erfarna entreprenörer och har starka varumärken, stabila affärsplattformar, goda kundrelationer samt inte minst en fortsatt god utvecklingspotential och en kompetent samt lojal personalstyrka.

Huvudägare Jonny Flodin i Annelunds Tak och Ljungs Sedum kommenterar:

  • Vi ser verkligen fram mot att utvecklas tillsammans med en så stark och innovativ ägare som Soltech. Vi har de senaste åren upplevt en markant ökning av förfrågningar inom solenergi varvid detta steg känns naturligt. Det känns som om vi tar ett stort steg in i framtiden då vi blir en del av en solenergikoncern.