25 februari 2020

Soltech förvärvar 70 procent av aktierna i Takorama AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 25 februari 2020 tecknat avtal om förvärv av 70 procent av aktierna i takföretaget Takorama AB (Takorama) med tillträde den 2 mars 2020. Takorama har sitt säte i Ljungskile och grundades 1990. Bolaget har 17 anställda och omsatte helåret 2019 ca 30 MSEK med ca 8,5 procent i vinst efter finansiella poster.

Takorama fokuserar påplatta tätskiktstak mot företagsmarknaden och har en rad ramavtal med stora kunder inom näringslivet och offentlig sektor. Takorama blir Soltechs andra dotterbolag på västkusten efter förvärvet av Merasol tidigare i år. Detta är Soltechs första bolagsförvärv i år som inte är ett solbolag. Det kommer bli fler då vi tror på att transformera tex takföretag till soltakföretag. Vi ska ta onoterade traditionella bolag inom tex tak-, fasad- och elbranscherna in i en börsnoterad miljö och göra dem till hållbara bolag som utöver sina traditionella affärer adderar solenergi. Det kommer bygga värde för våra aktieägare och samtidigt vara en stark kraft för att bidra till att solenergi blir en naturlig del av vår energimix.

Förvärvet av Takorama i ekonomiska termer: 

  • Samtliga aktier i Takorama värderas till 14,5 MSEK och den totala förvärvslikviden för 70 procent av aktierna uppgår således till 10,15 MSEK. 
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 4,3 MSEK samt nyemitterade Soltechaktier till ett värde av 2,03 MSEK (20 procent av köpeskillingen). Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt 3,82 MSEK betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. 
  • Under våren 2023 har Soltech genom ett optionsavtal möjligheten att förvärva resterande 30 procent av aktierna i Takorama, eller en önskad del därav. Priset för aktierna under denna option beräknas som snittet av EBIT i Takorama under verksamhetsåren 2020 – 2022 (3 år) multiplicerat med sex (6) multiplicerat med den procentsats som förvärvas. 
  • Förvärvet av Takorama finansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltechaktier. 
  • Soltech och Takoramas bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 33 MSEK i omsättning 2020 och med ett positivt rörelseresultat om ca 8 – 10 procent. 
  • Från och med verksamhetsåret 2021 och framåt räknar Soltech med en fortsatt omsättningsökning med god rörelsemarginal tack vare att Takorama kommer att addera solenergi till sitt produktutbud. Därutöver kommer synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, marknadsföring, HR och administration att påverka omsättning och resultat positivt.

VD Stefan Ölander i en kommentar:
– Vi är glada över att ha kommit överens med Takorama som kännetecknas av ett stort driv och djupt kunnande. Vi ser stora affärsmöjligheter när de nu lägger till solenergi i sitt produktutbud. Att transformera traditionella bolag till solbolag är samhällsnyttigt och en bra affär. 

Michael Norrby, VD Takorama i en kommentar: 
– Takorama har alltid stått för en hög kvalitet och vilja att utvecklas. Vi har de senaste åren upplevt en markant ökning av förfrågningar inom solenergi varpå detta steg är helt naturligt. Vi är säkra på att Soltechkoncernen är rätt koncern för oss att växa i inom solenergi.

För mer information kontakta:
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 februari 2020 kl. 11.00 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags och Takorama. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com