16 mars 2018

SolTech först på ny obligationsmarknad hos Nasdaq

SolTechs Energys dotterbolag, ASAB (Advanced SolTech Sweden AB (publ), blir första företag att få sin nyemitterade obligation noterad på Nasdaq Stockholms nya marknad – First North Sustainable Retail Bonds. Den nya listan är avsedd för certifierade gröna obligationer, vilka riktar sig till mindre investerare och privatpersoner.

Den 19 mars, 2018 anordnas en noteringsceremoni hos Nasdaq Stockholm. Ett femtiotal investerare är inbjudna att tillsammans med media lyssna på anföranden från SolTech Energy och Nasdaq, samt för att bevittna när SolTech Energys dotterbolag, ASAB, öppnar dagens handel i obligationen benämnd SOLT2, genom att ringa i börsklockan, 09.00. 


Bakgrund
ASAB genomförde i februari, 2018 en obligationsemission tillsammans med Avanza Bank som riktade sig till mindre investerare och privatpersoner. Obligationen löper över fem år, ger årligen 8,75 % ränta och tecknades till 128 MSEK av drygt 2 000 personer. Nettolikviden, efter avdrag för sedvanliga emissionskostnader, är öronmärkt för finansiering av joint venture bolaget ASREs fortsatta investeringar i Kina och motsvarar cirka 15 megawatts (MW) solenergikapacitet av befintlig orderstock. 

Nasdaq Stockholms Ann-Charlotte Eliasson, ansvarig för obligationsnoteringar i en kommentar:

  Vi är oerhört glada att välkomna Advanced SolTech som premiärobligation på vår nya marknad First North Sustainable Retail Bonds. Solenergi är en teknik med stor potential, och vi är glada över att tillsammans med Advanced SolTech och Avanza för första gången i Norden även ge mindre investerare möjlighet att investera i en grön obligation, något vi tror kommer bli vanligare och vanligare framöver. 

SolTech Energys VD Frederic Telander i en kommentar: 

   Vi är stolta över att vara pionjärer inom gröna certifierade obligationer riktade mot konsumentmarknaden. Vi tror oss nu tillsammans med Avanza Bank, funnit en väg att löpande finansiera våra solenergiprojekt i Kina som bidrar till ökad tillväxt i SolTech-koncernen, men även i hög grad bidrar till att ett bättre klimat på vår jord.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post; frederic.telander@soltechenergy.com eller David Augustsson, Kommunikationsansvarig, Nordic Fixed Income, Nasdaq Tel; 073-449 61 35. E-post; david.augustsson@nasdaq.com

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB i Sverige och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com  

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.