15 oktober 2012

SolTech Flex, en ny solenergiprodukt som ger gratis underhållsvärme och ventilation till fritidshuset!

SolTech Energy lanserar SolTech Flex genom en kampanj på TV4, med sändningsstart den 15 oktober 2012.

SolTech Flex är speciellt utvecklad för fritidshus och andra utrymmen där det finns behov av uppvärmning och ventilation och drivs helt av solen. Mer information om produkten finns på www.tahandomditthus.se

SolTech Flex monteras enkelt av användaren själv på stugans yttervägg på hösten för att demonteras på våren då det inte finns något värmebehov längre. Produktens låga vikt och smarta konstruktion, gör att den med lätthet monteras ned och upp på väggen närhelst användaren önskar.

–          Bara i Sverige har vi cirka 600 000 fritidshus och vi är många som antingen har underhållsvärme på under höst/vinter och vår med höga kostnader som följd, eller har dåligt samvete för att huset står ouppvärmt, med dåligt inomhusklimat som resultat. Med SolTech Flex får du ett bättre inomhusklimat oavsett om du har underhållsvärme eller inte, och detta till en låg kostnad, säger SolTechs VD Frederic Telander i en kommentar.

–          Marknaden och behovet av en produkt som denna är mycket stor, inte bara i Sverige och Norden utan även i många andra länder med liknande klimat som vi har. Enkelhet, snabb återbetalning, stor flexibilitet och det faktum att kunden själv kan montera produkten, skapar många tydliga försäljningskanaler, avslutar VD Frederic Telander.
     

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com