7 juli 2016

SolTech får order från Skanska på semitransparenta solceller

SolTech Energys samarbete med Sapa Building Systems kring byggnadsintegrerade solcellsanläggningar har genererat en första order från Skanska Sverige AB. Anläggningen ska integreras i en skola som Skanska bygger i den miljöprofilerade Vallastaden i Linköping. Ordervärdet är på totalt 3 750 000 kronor, varav SolTechs andel uppgår till ca 35-45%, beroende på slutgiltig utformning av systemet.

En semitransparent solcell kan användas såväl i en glasfasad som ett glastak. Solcellsanläggningen på skolan i Vallastaden består av två delar. SolTech ST (semitransparenta tunnfilmssolceller) monteras på fastighetens fasad av Sapas återförsäljare Preconal AB. Fasaden har en transparensgrad som varierar från 0-40% och en installerad effekt om cirka 27 600 watt. SolTech Supreme (tunnfilmssolceller) monteras på fastighetens tak av Glacell AB, som arbetat med solceller sedan 2006 och ingår i Lambertsson Sverige AB. Denna del av systemet har en installerad effekt om cirka 84 000 watt. 

VD, Frederic Telander i en kommentar;

  • Sedan introduktionen av vårt samarbete med Sapa på Nordbyggmässan har intresset ökat markant. Helt integrerade semitransparenta solcellslösningar ger äntligen byggindustrin möjligheten att bygga solenergi med estetiska kvalitéer. Att Skanska som en ledande aktör inom Grönt byggande lägger en första order är ett styrkebesked. Vi ser fram emot fler affärer i Norden och Baltikum utifrån alla de affärsmöjligheter vårt exklusiva avtal med Sapa ger upphov till.

För mer information, vänligen kontakta: 

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

SolTech Energy Sweden AB (publ) handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB och det till 51 % delägda dotterbolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. samt det till 51 % delägda svenska dotterbolaget, Advanced SolTech Sweden AB(publ). Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer information på; www.soltechenergy.com