1 juni 2017

SolTech Energy´s dotterbolag Wasa Rör får ny VD

SolTech Energy förvärvade Wasa Rör T Mickelsson AB i augusti 2014 av dåvarande ägare och VD Thomas Mickelsson. Hösten 2014 gick SolTech Energys monteringschef Christer Larsson över till Wasa Rör som VVD. Per 1 juni, 2017 tar nu Christer över som VD.

Wasa Rör har haft en mycket gynnsam utveckling under Thomas och Christers ledning, från 18 till 46 mkr i omsättning och med god vinst. För att säkerställa en framgångsrik succession har styrelsen beslutat att byta VD per 1 juni 2017.

Styrelseordförande Stefan Ölander i en kommentar:

  • Att hitta en efterträdare till en framgångsrik entreprenör och VD är svårt. Vi är därför mycket glada över denna lösning där vår VVD Christer tar över som VD och Thomas stannar i bolaget som ansvarig för försäljning och kundrelationer m.m. Christer är rätt person att modernisera bolaget och sikta mot målet, 100 mkr i omsättning om tre år. Med Thomas kvar som långsiktigt strategiskt bollplank och med fokus på affärer säkerställer vi att Wasa Rör fortsätter att utvecklas även efter 2017.

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander styrelseordförande SolTech Energy och Wasa Rör Tel: 070 739 80 00. Mail: stefan.olander@soltechenergy.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 juni 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com