8 juli 2019

SolTech Energy’s CFO lämnar bolaget under hösten

Mats Holmfeldt som tillträde som CFO i samband med SolTech Energy’s IPO våren 2015 kommer att lämna Bolaget under hösten 2019 när en efterträdare rekryterats. Parterna planerar ett fortsatt samarbete framöver men då i projektform.

Mats Holmfeldt, CFO, kommenterar:

–  Det har varit ett nöje och en ära att få vara med och bygga upp SolTech till ett framgångsrikt solenergibolag med över 25 000 aktieägare och ett bolagsvärde omkring 1,5 miljarder kronor. Bolaget står nu inför en expansiv förvärvsresa och en planerad särnotering av Advanced SolTech Sweden AB (publ) under Q4 2019. I samband med detta känns det rätt för mig att gå vidare och satsa på andra utmaningar.

Stefan Ölander, VD, kommenterar:

–   Jag vill tacka Mats för en stark insats under åren och ser fram mot en fortsatt affärsrelation fast i andra former. Nu inleds rekryteringen av en ny CFO med en tydlig förvärvs- och koncernredovisningsprofil för att matcha våra behov under de kommande årens expansion. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.comeller Mats Holmfeldt, CFO SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070- 721 70 46, E-post mats.holmfeldt@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 25 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com