16 juni 2010

SolTech Energy utökar sitt försäljningsnätverk

SolTech Energy har tecknat återförsäljaravtal med Bad & Värmebutiken i Bollnäs AB och Byggakuten AB i Strömstad, som kommer att sälja, installera och serva SolTechs system på respektive ort med omnejd. Försäljningsrätten omfattar alla former av slutkunder från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella och kommunala fastigheter.  

– Det ingår som ett led i vår strategi att öka antalet återförsäljare i landet, med målsättningen att slutligen bli rikstäckande. Vi lägger stor vikt vid att våra återförsäljare har kompetens inom såväl sälj som installation och service. Det är med stor glädje vi hälsar Bad & Värmebutiken och Byggakuten välkomna som återförsäljare av SolTechs system säger VD Frederic Telander i en kommentar.  

– Det ökande allmänna kundintresset för energibesparande och smarta produkter, gör att detaljister och byggbolag i allt större omfattning anpassar sina produkter och tjänster därefter. Bad & Värmebutiken i Bollnäs har t.ex. skapat en separat avdelning för energibesparande produkter med dedikerad personal med just den kompetensen, för att effektivare kunna serva kunderna inom området, avslutar VD, Frederic Telander.   

Kort om Bolaget  

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 700 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se 

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com