22 juni 2015

SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför listning på First North vid Nasdaq Stockholm

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats genomför SolTech Energy Sweden AB (publ), efter godkänd ansökan, listning av Bolagets aktier på First North. Första handelsdag blir torsdagen den 25 juni, 2015 och aktien kommer att handlas under kortnamnet ”SOLT”.

–     Det är ytterligt glädjande att den i maj månad genomförda nyemissionen övertecknades med 46%. Av sökta 50 MSEK tecknades det aktier för motsvarande 73 MSEK. Ägarkretsen omfattar därefter cirka 5 600 aktieägare och vi sätter nu den plan som tidigare lagts av styrelsen i verket. Detta innefattar utökade marknadssatsningar och fortsatt utveckling av Bolagets produkter. Ett av SolTechs fokusområden blir nu att tillsammans med vår kinesiska partner, Advanced Solar Power genomföra den planerade satsningen på den kinesiska marknaden. Redan den 30 juni åker jag tillsammans med vår styrelseordförande Stefan Ölander till Hangzhou, Kina för att träffa kunder, representanter för lokalregeringen samt för att genomföra fabriksbesök säger SolTechs VD, Frederic Telander i en kommentar.

–     I enlighet med planen i prospektet inför spridningsemissionen genomför vi nu också listningen på First North, med första handelsdag torsdagen den 25 juni, 2015, avslutar Frederic Telander.

Bolagets Certified Advisor är G&W Fondkommission.

 
För mer information, vänligen kontakta

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

 
Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. SolTech Energy Sweden AB, moderbolaget, har idag cirka 5 600 aktieägare och SolTechaktien handlas från den 25 juni, 2015 på First North vid Nasdaq Stockholm. Mer info på www.soltechenergy.se