24 juni 2015

SolTech Energy Sweden AB (publ) – Första handelsdag 25 juni 2015 Affärslägesuppdatering

Bolaget kommer löpande att publicera en ”Affärslägesuppdatering” där händelser av betydelse för verksamheten kommer att delges. Inför listningen på First North vid Nasdaq Stockholm, med första handelsdag den 25 juni, 2015, följer här nedan en första sådan uppdatering.

– Koncernens orderläge uppgår per 24 juni till 16 MSEK. Bland annat erhölls nyligen ordrar på 1,49 MSEK från BRF Norrgärdet avseende en SolTech Sigma, termisk solenergianläggning samt från Peab Sverige AB på 0,96 MSEK, avseende fem SolTech Supreme villaanläggningar för produktion av el.  

– Tillväxten i det helägda dotterbolaget, Wasa Rör, som även verkar inom segmentet energieffektivisering indikerar en årsomsättningstakt i spannet 30-35 MSEK, vilket representerar nära en fördubbling vid jämförelse med 2014. Då Wasa Rör förvärvades i augusti 2014 är innevarande kalenderår det första helår som dotterbolagets omsättning är konsoliderat i koncernen.

– Distributörs och/eller agentavtal har i närtid slutits med partners i Italien, Kina, Sydafrika, Nederländerna, Chile och Finland. Intresset för Bolagets produkter är stort och utbyggnad av partnernätverket i Sverige och utomlands sker löpande.  I Sverige fokuserar SolTech främst på utbyggnaden av det avtal som ingicks med Woody Bygghandel i december 2014, försäljning av SolTechs produkter. Woody är rikstäckande med drygt 100 försäljningsställen i Sverige.

Nästa rapporttillfälle infaller den 20 augusti då koncernens resultat för Q1 och Q2 offentliggörs.