28 maj 2021

Soltech Energy rekryterar Patrik Hahne som COO

Nu stärker Soltech teamet genom att rekrytera Patrik Hahne som Chief Operating Officer, en nyckelrekrytering som ytterligare bidrar till bolagets tillväxtresa. Patrik Hahne har en gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling, strategiarbete och bolagsbyggande och kommer senast från rollen som Business Development Manager på Eneqiu. Han ansluter till Soltech Energy den 1 september.

Soltech är en snabbt växande solenergikoncern som genom sin förvärvsstrategi har högt ställda ambitioner. För att stärka tillväxtresan ytterligare rekryteras nu Patrik Hahne som COO till koncernledningen. Det är en central och operativ roll som bland annat ska verka för att utveckla än starkare synergieffekter mellan moderbolaget och koncernens 14 dotterbolag.

– Jag är mycket nöjd över att vi lyckats knyta till oss Patrik. Vi befinner oss i en stark tillväxtfas i vilken Patrik kommer att utgöra en värdefull tillgång för hela koncernen. Med omvittnad spetskompetens inom strategisk affärsutveckling på högsta ledningsnivå i gröna bolag blir han en viktig kugge i vår fortsatta resa. Jag vill varmt välkomna honom till koncerledningen och jag ser fram emot att tillsammans ta Soltech till nästa nivå, säger Stefan Ölander, vd på Soltech Energy.

Patrik besitter mångårig erfarenhet av affärsutveckling i bolag i gränslandet mellan grön teknik och entreprenörskap. Han kommer senast från tjänsten som Business Development Manager på Enequi AB, där han också varit CEO. Han har även varit koncernchef på Gycom Group och nu blir han en nyckelspelare i Soltech-koncernen.

– Det gör mig både stolt och glad att ansluta till en spännande solenergikoncern med lysande framtidsutsikter. Koncernens högt ställda tillväxtambitioner är motiverande och att framöver få arbeta tätt tillsammans med våra framgångsrika dotterbolag i syfte att skapa lönsamma synergier sporrar mig. Nu vill jag kavla upp ärmarna och inleda arbetet för ett grönare samhälle tillsammans med mina nya kollegor, säger Patrik Hahne, COO på Soltech Energy.