30 april 2021

Soltech Energy publicerar årsredovisning för 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020.

”Vi är stolta över vår kraftiga tillväxt trots de svåra förhållanden som Coronapandemin medfört under 2020. Vi levererar 65 procents tillväxt på koncernnivå och 74 procents tillväxt i den svenska verksamheten. Därmed fortsätter vi vår resa mot 4,7 miljarder i omsättning år 2024, som kommunicerades i november 2019” säger Stefan Ölander, VD.

För fullständig redovisning av 2020 års räkenskaper hänvisas till bifogad årsredovisning inklusive revisionsberättelse.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns att även att läsa och ladda ner från Soltech Energy Sweden AB:s webbplats: https://soltechenergy.com/investerare/finansiella-rapporter-kalender/

Den som önskar att beställa en tryckt årsredovisning är välkommen att göra det via Info@soltechenergy.com