7 september 2010

SolTech Energy lanserar ny konsumentprodukt på Hem & Villamässan i Stockholm, 7-10 oktober, 2010

Som ett led i SolTechs strategi att snabbare öka tillgängligheten och försäljningen, lanserar nu bolaget en enkel, billig och effektiv solfångare för självmontage – prisidé till konsument cirka 10,000 kronor! Produkten som bär namnet ”SolTech Flex”, monteras och demonteras enkelt och har utvecklats speciellt för att bidra till underhållsvärmebehovet i sommarstugor och fritidshus, höst, vinter och vår, och samtidigt skapa ett bättre inomhusklimat.   

–          Med SolTech Flex når vi en massmarknad! Bara i Sverige har vi cirka 700,000 sommarstugor och fritidshus, varav många upplever problem med dålig inomhusmiljö och höga kostnader för underhållsvärme, höst, vinter och vår.  Med namnet ”Flex” vill vi förmedla att produkten är just flexibel och enkelt monteras på hösten för att sedan demonteras på våren eller när kunden så önskar – en process som tar några få minuter efter det att produkten monterats för första gången, säger VD Frederic Telander i en kommentar.  

–          Vi har en stark tradition av självbyggeri i Sverige – det finns helt enkelt en stolthet i att montera och bygga själv, dessutom sparar kunden installationskostnaden. Andelen självbyggare ökar kraftigt, vilket också bekräftas av ökad försäljning i bygghandeln. SolTech Flex levereras till kunden med en enkel och överskådlig bruksanvisning och monteras på en vägg av kunden själv. Just produktens enkelhet i kombination med möjligheten att enkelt montera den själv, öppnar många intressanta försäljningskanaler – allt från annonsering till butiksförsäljning och TV-reklam, fortsätter VD Frederic Telander.    

–          Det ökande allmänna kundintresset för energibesparande och smarta produkter, gör att detaljister, byggbolag och privatpersoner i allt större omfattning efterfrågar just sådana produkter. Det är med stor spänning och förväntan vi ser fram emot lanseringen av SolTech Flex på Hem & Villamässan i Älvsjö, 7-10 oktober 2010. I vår lanseringsplan räknar vi med intäkter redan under oktober månad! Vi finns i monter A30:31, kom gärna och besök oss där och beställ din egen SolTech Flex, avslutar VD, Frederic Telander.   

 

Kort om Bolaget 
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare. 

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem. 

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 700 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se

 

 Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com