5 oktober 2018

SolTech Energy lanserar framtidens tak!

Byggnadsintegrerade och estetiska solceller som fyller flera funktioner i samma produkt är utan tvekan framtidens solenergi. SolTech Energy lanserar nu SolTech RooF, en ny produkt som ersätter traditionella takpannor och som kommer att marknadsföras som ett byggnadsmaterial för takbyten. Marknaden för villatakbyten omsätter årligen enbart i Sverige över 5 miljarder kronor.

I Sverige byts det enligt Benders drygt 30 000 villatak per år och därutöver byggs det ca 12 000 nya småhus. SolTech RooF passar perfekt för de kunder som vill ha en solenergilösning som samtidigt är taket och som jämfört med en ful utanpåliggande solenergianläggning både är prismässigt konkurrenskraftig, och samtidigt ger ett högre värde på villan.

Idag domineras privatmarknaden för solenergi av kiselsolceller som monteras ovanpå befintlig taktäckning. Dessa installationer är långt ifrån estetiskt tilltalande och många villaägare drar sig för att förfula sin fastighet med dessa. SolTech Energy har sedan bolaget bildades arbetat med estetiska och byggnadsintegrerade solenergilösningar. För två år sedan lanserades SolTech ShingEl och nu kommer efterföljaren SolTech RooF som är större och har ett attraktivare pris per installerad kvm/watt. 

SolTech RooFär miljösmart och konstruerad ur ett ekodesignperspektiv. Det innebär att vi redan i konceptfasen säkerställt att produkterna tillfullo kan återvinnas när den dagen kommer vilket är både klimatsmart och ekonomiskt från start till mål. SolTech RooF är konstruerad för att helt integreras i taket med ett underarbete som är detsamma som för vanliga takpannor. Konceptet gör produkten lätt och kostnadseffektiv att installera. 

VD Stefan Ölander kommenterar:

  Jag är stolt och glad över att vi nu lanserar en optimerad uppföljare till SolTech ShingEl, som bygger på samma koncept men är mindre. Det säljs fortfarande absolut mest traditionella utanpåliggande solceller men alla inom solenergibranschen, såväl i Sverige som utomlands, är överens om att de estetiska och byggnadsintegrerade solcellerna inom kort kommer ta stora marknadsandelar. Vi på SolTech Energy står redo att möta den efterfrågan. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                                                Tel: 070 -739 80 00.  Epost: stefan.olander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com