18 januari 2011

SolTech Energy i Sydkoreansk TV

SolTech Energys solenergiteknik och produkter har förevisats och demonstrerats i ett inslag om förnyelsebar energi i sydkoreansk TV. Inslaget sändes nationellt i sydkoreanska motsvarigheten till SVT, av Korean Broadcasting System (KBS), som är landets största TV station.

Inslaget föregicks av ingående intervjuer med SolTechs VD och affärsutvecklare, på plats i Bolagets lokaler i Tullinge utanför Stockholm. En länk till inslaget kommer inom kort att publiceras på SolTechs hemsida, www.soltechenergy.com      

   Inslaget har genererat ett stort antal intressenter, allt från privatpersoner som vill köpa SolTech Flex (vår nyutvecklade luftburna solfångare för sommarstugor och fritidshus) och SolTech System (vår solfångare som också är ett tak eller en vägg), till större koreanska företag, som kommit med regelrätta propåer och förslag rörande försäljning av SolTechs produkter på den sydkoreanska marknaden. Detta representerar onekligen en stor möjlighet för SolTech att snabbt och kostnadseffektivt komma in på den mycket intressanta och expansiva sydkoreanska marknaden, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

  Det ökande globala intresset för energibesparande och smarta lösningar, gör att SolTechs produkter ligger helt rätt i tiden! Speciellt intressanta är produkter som representerar en multifunktion – t.ex. SolTech System som både är en solfångare och samtidigt ett tak eller en vägg. Här öppnar sig helt nya segment, som nybyggnation och renovering eftersom produkten samtidigt också är ett byggmaterial! Den sydkoreanska marknaden har över 45 miljoner invånare, är världens trettonde största ekonomi och är mycket expansiv. Det är med stor glädje och stolthet vi nu tar oss an detta intresse, som också är en bekräftelse på SolTechs teknologi och metod, i syfte att finna en eller flera passande samarbetspartners på den sydkoreanska marknaden, avslutar VD, Frederic Telander. 

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com