13 juni 2014

SolTech Energy förvärvar Wasa Rör för fortsatt expansion

SolTech Energy Sweden AB har den 28 maj, 2014 förvärvat 100 procent av aktierna i Wasa Rör T Mickelsson AB.

Under 2012/2013 tog styrelsen i SolTech beslut att bredda verksamheten till att även innefatta det växande affärsområdet kallat ”energieffektiviseringar”. Med energieffektivisering avser vi optimering av kunders befintliga energisystems drift genom bättre styr-/reglerfunktioner samt utbyte av befintliga och/eller uttjänta system.

  • För att lyckas inom detta expansiva affärsområde krävs att SolTech har en plattform för tillväxt. Genom förvärvet av Wasa Rör får SolTech tillgång till en sådan plattform, som med rådande kompetens i Wasa Rör snabbt kan byggas ut och bli mycket lönsamt.

  • Genom förvärvet adderar SolTech ett positivt kassaflöde samt god rörelsemarginal på koncernnivå och skapar därigenom en bättre plattform och ett högre värde inför listningen på OMX NASDAQ First North under 2014. Wasa Rör omsatte 2013, cirka 21 Mkr med ett rörelseresultat (EBIT) på cirka 1,8 Mkr.

  • SolTechs termiska vätskeburna system, Sigma är arbetsintensivt inom VVS delen. Genom förvärvet kommer SolTech att säkra rätt kompetens och kvalitet för effektiva installationer och behålla de attraktiva marginalerna på arbetstid och VVS-material.

  • Synergieffekter på kundsidan bidrar till ökad försäljning genom att befintliga och nya kunder i respektive bolag kan erbjudas en bredare produktportfölj.

SolTechs mål är att med en egen organisation vara den ledande och självklara partnern för solenergi- och energieffektiviseringar i Mälardalen. Genom detta förvärv har vi påbörjat den resan, säger Frederic Telander, VD SolTech. SolTechs internationella mål är fortsatt att uppnå kommersiell framgång med våra patenterade solenergiprodukter på valda marknader.

Genom att bli en del av SolTechkoncernen får Wasa Rör möjligheten att utveckla det nya affärsområdet energieffektiviseringar och samtidigt vara en del av den expansiva solenergimarknaden, säger Thomas Mickelsson VD och tidigare ägare av Wasa Rör.

Tillträde sker den 1 augusti och strategiska planer samt nyrekryteringar har redan påbörjats. Detta känns verkligen som en stor möjlighet för SolTech och ett värdeskapande beslut för våra 2700 aktieägare, säger Frederic Telander.