23 april 2020

Soltech Energy förvärvar 70% av aktierna i Fasadsystem i Stenkullen AB

Soltech Energy Sweden AB (publ) har den 23 april 2020 tecknat avtal om förvärv av 70 % av aktierna i fasadföretaget Fasadsystem i Stenkullen AB (Fasadsystem) med tillträde den 4 maj 2020. Fasadsystem har sitt säte nordöst om Göteborg och grundades 1980. Bolaget har 32 anställda och omsatte 81,7 MSEK under sitt brutna räkenskapsår 2018/2019 (2018-09-01 – 2019-08-31) med ett positivt rörelseresultat (EBIT) om 8,2 MSEK. Förvärvet av Fasadsystem är en satsning på att ta en del av den växande marknaden för solenergi i fasader genom att fasa in Soltechs eget solenergisystem ”Soltech Facade”.

Fasadsystem är ett av Västsveriges ledande företag inom fasadbranschen med över 40 års erfarenhet av olika lösningar och spetskompetens för utveckling av moderna, funktionella och snygga fasader i aluminium. Marknaden utvecklas snabbt och Fasadsystem är nu redo att ta nästa steg och även kunna erbjuda hållbara och smarta solenergilösningar.

Fasadsystem blir Soltechs tredje dotterbolag på västkusten efter förvärvet av Merasol och Takorama tidigare i år. Detta är Soltechs andra förvärv under 2020 som inte är ett bolag inom solenergibranschen. Strategin är att förvärva onoterade traditionella bolag inom tex tak-, fasad- och elbranscherna och omvandla dessa till hållbara bolag som utöver sina traditionella affärer adderar solenergi i sitt produktutbud. Soltechs bedömning är att denna strategi bygger värde för Soltechs aktieägare samtidigt som vi bygger en plattform syftande till att solenergi blir en naturlig del av vår energimix.

Förvärvet av Fasadsystem i ekonomiska termer: 

  • Samtliga aktier i Fasadsystem värderas till 40 MSEK och den totala förvärvslikviden för 70 % av aktierna uppgår således till 28 MSEK. 
  • Förvärvet betalas med en initial kontantdel om 13,7 MSEK (varav 3,7 MSEK är ersättning för icke utdelningsbara medel som lämnas kvar i bolaget). Efter 12, 24 respektive 36 månader kan ytterligare totalt 3,66 MSEK/år betalas ut i rörlig tilläggsköpeskilling om uppställda omsättnings- och lönsamhetsmål uppnås. 
  • Förvärvet betalas även med nyemitterade Soltech Energy aktier till ett värde av 7 MSEK (25 % av köpeskillingen) vid tillträdet.
  • Under våren 2024 har Soltech Energy genom ett optionsavtal möjligheten att förvärva resterande 30 % av aktierna i Fasadsystem, eller en önskad del därav. Priset för aktierna under denna option beräknas som snittet av EBIT i Fasadsystemunder verksamhetsåren 2020 – 2023 multiplicerat med sex (6), multiplicerat med den procentsats som förvärvas. 
  • Förvärvet av Fasadsystemfinansieras helt ur egen kassa och med nyemitterade Soltech Energy aktier. 
  • Soltech Energy och Fasadsystems bedömning är att förvärvet kommer bidra med ca 53 MSEK i omsättning under verksamhetsåret 2020 (åtta månader) och med ett positivt rörelseresultat om ca 8–10 % av omsättningen. 
  • Från och med verksamhetsåret 2021 och framåt räknar Soltech Energy med en omsättningsökning med god rörelsemarginal tack vare att Fasadsystem kommer att addera solenergi till sitt produktutbud. Därutöver kommer synergieffekter inom koncernen vad gäller gemensamma inköp, marknadsföring, HR, ekonomi och administration att påverka omsättning och resultat positivt.

VD Stefan Ölander i en kommentar:                                                                                                                       
– Det känns fantastiskt att mitt i Covid19-krisen visa styrka genom detta förvärv. Vi är glada över att ha kommit överens med Fasadsystemsom är ett mycket gediget familjeföretag med tredje generationen på VD-stolen. Bolaget kännetecknas av ett stort driv och djupt kunnande. Vi ser stora affärsmöjligheter när de nu lägger till solenergi i sitt utbud. Att transformera traditionella bolag till solbolag är samhällsnyttigt och en bra affär för våra aktieägare.

Tommie Standerth, VD Fasadsystem i en kommentar:                                                                                                                       
– Fasadsystems medarbetare har hög teknisk kompetens och många års erfarenhet av branschen. 
Marknaden förändras och produkter/teknik utvecklas i snabb takt så det är av största vikt att vi hänger med i den utvecklingen och är lyhörda för kundernas önskemål och branschens krav. Ett av dessa är att solenergilösningar är något vi bör kunna erbjuda våra kunder. Vi har stort förtroende för Soltech och är säkra på att Soltechkoncernen är rätt för oss när vi som första fasadbolag tar steget att erbjuda solenergilösningar. Genom denna försäljning säkerställer vi att Fasadsystem tar ett steg in i framtiden och att både bolaget och våra högt värderade medarbetare får ett starkt och framtidsorienterat moderbolag. Jag vill också tacka Andreas Arnewid företagsmäklare på Företagarförmedlingen för ett bra samarbete.

För mer information kontakta:                                                                                                             

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 april 2020 kl. 13.00 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 32 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com