17 mars 2011

SolTech Energy fortsätter att bygga ut sitt försäljningsnätverk!

SolTech Energy har tecknat agentavtal med JM Power, www.jmpower.se som kommer att sälja, installera och serva SolTechs solenergisystem i Sverige. Försäljningsrätten omfattar privata bostäder. JM Power ingår i JM Bolagsgrupp AB och säljer solenergiprodukter och andra energibesparande lösningar för privata bostäder. Joachim Mårtensson, VD för JM Bolagsgrupp AB, är även representant för Skidstahus AB på Gotland samt säljer och monterar friggebodar och mindre stugor i Sverige genom JM Stugor & Förråd.

  Det ingår som ett led i vår strategi att öka antalet återförsäljare/agenter i landet, med målsättningen att slutligen bli rikstäckande. Vi lägger stor vikt vid att våra återförsäljare/agenter har kompetens inom såväl sälj som installation och service. JM Power är expansiva och framsynta. Det är med stor glädje vi hälsar JM Power välkomna som representanter för SolTechs system säger VD Frederic Telander i en kommentar.

  Det ökande allmänna kundintresset för energibesparande och smarta produkter, gör att detaljister och byggbolag i allt större omfattning anpassar sina produkter och tjänster därefter. JM Power satsar hårt på solenergi och energibesparande produkter med dedikerad personal med just den kompetensen för att effektivare kunna serva kunderna inom området, avslutar VD, Frederic Telander. 

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com