12 februari 2019

SolTech Energy får ytterligare order från Paradoumo Gruppen på 1,3 MSEK

Paradoumo Gruppen kompletterar sin tidigare order från våren 2018, från 7 till 28 hus. Paradoumo har skapat ett unikt koncept med SolTechs byggnadsintegrerade solenergiprodukter i symbios med modern arkitektur och en gratis elbil från Volkswagen. Allt i syfte att skapa maximal miljö och kundnytta.

Paradoumo Gruppen har som mål att skapa bostadsområden som är trygga och trivsamma och dessutom ekonomiskt och miljömässigt hållbara. Vid Glasberga Sjöterrass i Södertälje uppförs nu den första etappen med 7 unika sjövillor samt 21 radhus. Tack vare takets byggnadsintegrerade solcellslösning från SolTech genereras el utan att kompromissa med vare sig funktion eller estetik. De första 7 villorna får SolTech ShingEl och de nästkommande 21 radhusen får SolTechs nya produkt RooF som installeras och fungerar på samma sätt som ShingEl men är dubbelt så stor.
 
Paradoumo Gruppens VD Sargon Kerimo i en kommentar: 

– Vi har valt att utveckla ett område för framtidens familj som vill leva hållbart. Solcellstaket skapar möjlighet att ta tillvara solenergi samtidigt som elkostnaderna för boendet sänks. Enligt en beräkning från vår leverantör SolTech görs en besparing på 20 % av elkostnaderna per år för en familj bestående av fyra personer. Vi vill förstärka betydelsen av detta genom att det vid tillträdet väntar en Volkswagen E-Up elbil på den egna husuppfarten för gratis användande i ett år. Nu utökar vi ordern från 7 till 28 hus.

 SolTech Energys VD Stefan Ölander i en kommentar: 

– SolTech ser ett ökat intresse kring estetisk solenergi och våra produkter ShingEl och RooF passar perfekt för denna trend. Vi är mycket glada över denna tilläggsorder som är ett bra exempel på hur en kreativ förpackning av villa-solenergi-elbil kan se ut framöver. Paradoumo Gruppen ligger i framkant och vi är stolta över att vara en del i projektet som nu innebär ett totalt ordervärde på 1,8 MSEK jämfört med 0,5 MSEK innan.
 
För mer information, vänligen kontakta: 

Stefan Ölander, VD SolTech Energy Tel; 070 739 80 00. Mail: stefan.olander@soltechenergy.comMarie Strand, Marknadschef Paradoumo Gruppen: 072-021 72 27 Mail: marie.strand@paradoumo.se

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15. 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com