22 december 2016

SolTech Energy får testorder från Power Group S.A.S i Colombia

SolTech Energy har fått en order på SolTech Supreme tunnfilmssolceller från Power Group S.A.S i Bogota, Colombia till ett värde av drygt 700 000 kronor. Detta är en första order inför ett möjligt större samarbete i Colombia. Anläggningen är tänkt att fungera som en test- och visningsanläggning för Power Groups kunder med en installerad effekt på 76,5 KW (76 500 watt). Den består av 900 st. SolTech Supreme solcellspaneler och kommer att monteras på fasaden till en av Power Groups lagerbyggnader.

Denna colombianska affärsmöjlighet har uppstått ur SolTechs nätverk av utvalda agenter och ingår i den lågintensiva internationella marknadsföringen av SolTech Supreme. Huvudfokus för gruppen kvarstår på Kina, ShingEl och samarbetet med Sapa Building Systems.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

– Vi ser Colombia-ordern som en intressant affärsmöjlighet i ett land nära ekvatorn med mycket sol och en infrastruktur som är under stark utveckling. Vid jämförelse med kiselsolceller har nämligen SolTech Supreme tunnfilmssolceller såväl högre verkningsgrad i diffust ljus, som mindre känslighet för höga paneltemperaturer och skuggning. Speciellt viktig är paneltemperaturen i varma klimat som Colombia, där energiförlusterna är betydligt mindre för tunnfilmssolcellen vid jämförelse med kiselsolcellen. Sammantaget betyder det för varma länder att tunnfilmssolcellen kan ge fler producerade kWh per installerad watt och år.

För mer information, vänligen kontakta:
 Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SolTech Energy Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december, 2016 kl.07.00 CET. 

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även de till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com