17 april 2013

SolTech Energy erhåller ytterligare order från CJSC, SETI från Ryssland

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 9 693 000 kronor från Servent Trading and Investment AB som är ett helägt dotterbolag till CJSC ”SETI”. Ordern omfattar SolTech Sigma vätskeburna moduler, SolTech ackumulatortankar samt SolTech Flex, bolagets egna och speciellt utvecklade luftburna solfångare för sommarstugor och fritidshus.

Produkterna som skall levereras i form av materialsatser under andra kvartalet 2013, säljs och installeras lokalt i Ryssland av SETI. I januari 2013 placerade SETI en testorder motsvarande drygt 30 000 EUR, på ett mindre system och ett antal SolTech Flex. Systemen var avsedda att fungera som demonstrationsanläggningar för SETI i Ryssland.

Föreliggande order fördjupar samarbetet mellan SolTech och SETI, samtidigt som ordern också är en bekräftelse på SolTechs internationella strategi, som består i att växa tillsammans med starka lokala samarbetspartners som har kapacitet att både sköta försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service.

SETI är ett ryskt bolag med cirka 200 anställda och verksamt inom alternativ energiförsörjning. SETI har som målsättning att bli den ledande aktören inom segmentet för energibesparande produkter i Ryssland.           

–  Vi ser denna order som en bekräftelse på vår teknologi och koncept. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, vilket gör det hela än mer intressant säger VD, Frederic Telander i en kommentar.

–  Vi ser överlag ett ökat internationellt intresse för vår teknologi/produkter och får dagligen in förfrågningar från potentiella samarbetspartners och kunder, som både vill representera SolTech på sin hemmamarknad och köpa våra produkter för eget bruk, avslutar VD Frederic Telander.
 


Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 2 100 aktieägare. Bolaget planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2013.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com