8 maj 2012

SolTech Energy erhåller order och etablerar samarbete med Credentia AB

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 469,000 kronor från Credentia AB, avseende ett solenergisystem som genererar termisk värme för uppvärmning och varmvatten. Systemet skall installeras under våren 2012 på Credentias egen kontorsfastighet i Norrtälje, utanför Stockholm och är 150 kvm stort.

Credentia är ett medelstort privat bygg – och fastighetsbolag, verksamt i hela Roslagen och norra stor Stockholm. Credentia har i dag cirka 1,000 enheter under produktion i olika färdigställandefaser, och ser möjlighet att använda SolTechs teknologi på cirka 500 av dessa, men även som komplement i sitt befintliga fastighetsbestånd.

          Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med Credentia AB, och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept. Vi förutspår att samarbetet kommer att ge god försäljningstillväxt, samtidigt som vi får tillgång till kompetent installationspersonal för våra egna projekt, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

          SolTechs integrerade solenergilösning är både en solfångare och ett byggmaterial i samma lösning – smart och snyggt! Vi kommer att försöka använda oss av denna teknik så långt det är möjligt både i vår nyproduktion samt som komplement i vårt fastighetsbestånd. Detta är en del i vår miljöpolicy” säger Credentia AB, s VD Per Nordin i en kommentar.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1100 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com