28 januari 2013

SolTech Energy erhåller order och etablerar samarbete med CJSC, SETI från Ryssland

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 32 500 EUR från CJSC ”SETI” avseende ett SolTech Sigma solenergisystem som genererar termisk värme, samt fyra st. SolTech Flex, som är Bolagets speciellt utvecklade solfångare för sommarstugor och fritidshus.

Produkterna levereras i form av materialsatser och installeras lokalt i Ryssland av SETI. Driftsättning beräknas ske under våren 2013. Ordern utgör starten på ett mer långtgående samarbete mellan SolTech och SETI och produkterna är tänkta att fungera som demonstrationsanläggningar för SETI, som kommer att marknadsföra och sälja SolTechs produkter i Ryssland.

Som ett led i alla samarbeten där utländska partners representerar SolTech på sin hemmamarknad, hålls som inledning en kurs där SolTechs produkter noga genomgås med tonvikt på teknik, funktion, installation, driftsättning och service. Representanter från SETI har under januari månad 2013 genomgått sådan träning på plats hos SolTech i Tullinge.

SETI är ett ryskt bolag med cirka 200 anställda och verksamt inom alternativ energiförsörjning. SETI har som målsättning att bli den ledande aktören inom segmentet för energibesparande produkter i Ryssland.           

 Vi är stolta och glada över samarbetet med SETI. Ryssland är en mycket spännande och expansiv marknad med stor potential för SolTech, där vår strategi är att verka tillsammans med starka lokala partners som har kapacitet att sköta både försäljning, installation, driftsättning, löpande underhåll och service, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

 Vi ser ett ökat internationellt intresse för vår teknologi och får dagligen in förfrågningar från potentiella samarbetspartners och kunder, som både vill representera SolTech och köpa våra produkter för eget bruk, avslutar VD Frederic Telander.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. Bolaget planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2013.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com