26 juni 2014

SolTech Energy erhåller order från Vrigstad Värdshus

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 1 150 000 kronor från Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western gruppen.

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 1 150 000 kronor från Vrigstad Värdshus som ingår i Best Western gruppen. Ordern omfattar ett 84 kW SolTech Supreme, solenergisystem för produktion av elektricitet.    

Systemet kommer när detta installeras och driftsätts under hösten 2014, att vara en av Sveriges största solcellsanläggningar med tunnfilmsteknik. SolTech Supreme, tunnfilmssolceller producerar cirka 5-10 % mer energi per installerad watt och år, vid jämförelse med traditionella kristallina solceller, och detta till samma eller lägre kostnad per watt.    

SolTech är sedan en tid exklusiv leverantör av denna specifika typ av solcell i Norden, och ser föreliggande order som ett genombrott för SolTech Supreme tunnfilmssolceller på den svenska marknaden.   

– SolTech befinner sig i en mycket expansiv fas, med god marknadsacceptans och stort intresse för sina produkter i såväl Sverige som utomlands. Det är dock speciellt glädjande att vi så snabbt efter introduktionen, ser ett så stort intresse för våra unika tunnfilmssolceller på vår hemmamarknad, säger VD, Frederic Telander i en kommentar.