26 november 2012

SolTech Energy erhåller order från Familjebostäder AB

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 455 000 kronor från Familjebostäder AB avseende ett solenergisystem som genererar termisk värme. Systemet som skall installeras på en av Familjebostäders hyresfastigheter i Hökarängen utanför Stockholm är 40 kvm, och beräknas vara driftsatt under december månad 2012.       

Genom att koppla ihop solenergisystemet med frånluftsvärmepumpens brinekrets, uppnås en effektiv och mer optimerad drift av värmepumpen.

          En mycket intressant konceptanläggning där vi tillsammans med Familjebostäder kombinerar solenergi och värmepump på ett nytt och innovativt sätt. Det finns en stor mängd fastigheter med liknande förutsättningar, där en anläggning som denna kan fungera mycket bra, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

          Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som ökar effektiviteten på den befintliga anläggningen. Vi önskar alla minska beroendet av köpt energi samtidigt som vi värnar om miljön! Det är min övertygelse att energioptimerade och intelligenta lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar, avslutar VD, Frederic Telander.


Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com