20 november 2012

SolTech Energy erhåller order från Familjebostäder AB

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 1.8 miljoner kronor från Familjebostäder AB avseende ett solenergisystem som genererar både termisk värme och elektricitet. Systemet som skall installeras på en av Familjebostäders hyresfastigheter i Enskede utanför Stockholm är 180 kvm, och beräknas vara driftsatt under första halvåret 2013.      

Genom att kombinera SolTech Sigma och SolTech Power uppnås en effektiv hybridlösning som ger både värme och elektricitet. Den el-genererande delen i systemet producerar på årsbasis samma mängd elektricitet som går åt för att driva pumpar, styr/reglerteknik etc. På detta sätt skapas ett energineutralt system!  

Systemets termiska energidel (SolTech Sigma) kopplas ihop med fastighetens värmesystem för produktion av varmvatten. När solen inte räcker till, går det befintliga uppvärmningssystemet in.

          Vi är mycket stolta och glada över att Familjebostäder valde SolTechs systemlösning och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept, säger VD Frederic Telander i en kommentar.

          Vi ser ett ökat intresse för ”smarta” systemlösningar som genererar energi, men samtidigt inte förbrukar någon elektricitet, alternativt genererar ett överskott av elektricitet på årsbasis! Det är min övertygelse att energioptimerade och intelligenta lösningar, över tid kommer att vinna stora marknadsandelar, avslutar VD, Frederic Telander.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com