8 oktober 2012

SolTech Energy erhåller order från FALCON industrial service GmbH

SolTech Energy har erhållit en order motsvarande 37 500 EUR från Falcon industrial service GmbH, avseende ett 96 kvm stort termiskt solenergisystem för solkylning genom absorption. Systemet skall installeras i Mellanöstern tillsammans med en lokal partner till FALCON under hösten 2012. Parterna bedömer potentialen i marknaden som mycket god för SolTechs lösning eftersom denna är estetiskt tilltalande och kostnadseffektiv vid jämförelse med en traditionell kompressoranläggning, som är väsentligen dyrare i drift och underhåll tillföljd av hög förorening med ett stort antal partiklar i luften.

FALCON industrial service GmbH är en industriell samarbetspartner med stort internationellt nätverk. Bolaget tillhandahåller sina tjänster inom projektledning, strategisk konsultation, konstruktion, tillverkning och genomförande.

          Vi är mycket stolta och glada över samarbetet med Falcon industrial service GmbH, och ser detta som en bekräftelse på vår teknologi och koncept inom ett mycket spännande och expansivt område – solkylning. Vi förutspår att samarbetet kommer att ge god försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader, säger SolTechs VD Frederic Telander i en kommentar.

          Projekt av denna karaktär ligger helt i linje med vår internationella tillväxtstrategi som består i att vi levererar materialet, som sedan installeras och driftsätts lokalt, avslutar VD Frederic Telander.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com