30 oktober 2012

SolTech Energy erhåller order från Dominion Beach, motsvarande 76 500 EUR

SolTech Energy har via en lokal installationspartner erhållit en order motsvarande 76 500 EUR från Dominion Beach, avseende ett 226 kvm stort termiskt SolTechsystem för produktion av varmvatten. Installation av systemet beräknas inledas i november 2012 och avslutas i februari 2013. SolTech systemet ingår som en del i ett större projekt om totalt 300 000 EUR. Dominion erhöll subventioner om drygt 100 000 EUR från lokalregeringen tillföljd av att SolTechs lösning ingick som en del i helheten.  

Dominion Beach är ett lägenhets och radhuskomplex som består av 5 block om 16 lägenheter, 3 block om 23 lägenheter samt 48 radhus och är beläget i Estepona i södra Spanien.

          Vi är mycket stolta och glada att Dominon Beach valde SolTechs lösning. Vår strategi med materialleveranser till lokala samarbetspartners som installerar och driftsätter har visat sig fungera väl. Trots bistra tider i Spanien, förutspår vi att samarbetet med våra lokala partners på sikt kommer att ge god lokal försäljningstillväxt och öppna dörren till nya marknader, med goda referenser som bas säger SolTechs VD Frederic Telander i en kommentar.

          Latinska länder gör av tradition affärer med varandra. Affärer i Spanien öppnar också dörrar i syd, mellan och latin Amerika, avslutar VD Frederic Telander.

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknadens mäklarlista, www.alternativa.se Bolagets målsättning är att via First North eller motsvarande aktielista, söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com