27 februari 2012

SolTech Energy erbjuder världsledande ackumulatortankar

SolTech Energy kan glädjande meddela att vi nu är svensk representant för Riku’THERM, världens enda trycksäkra ackumulatortank i plast. Tankarna finns i storlekar från 300 – 800 l.

Rikutec i Tyskland är specialiserade på blåsgjutning av stora plastprodukter och har utvecklat världens enda trycksäkra ackumulatortank som kan arbeta i upp till 3 bar. Samtliga Riku’THERM ackumulatortankar är isolerade med 100 mm polyuretanskum och är godkända för temperaturer upp till 95 grader.

–   Vi är mycket glada och stolta att vi blivit utvalda att representera Riku’THERM i Sverige. Vi ser dessutom dessa unika och världsledande produkter som en perfekt del i ett komplett SolTech System säger Affärsutvecklare Henrik Båge.

Ralf Zenker, Sales Manager för Rikutec Energy Systems, uppger att bolaget har letat efter en passande partner för den svenska marknaden och uppskattar SolTech Energy’s teknik och strategi att ta ansvar för hela energilösningen åt kunden för att uppnå bästa slutresultat.

Med sin effektiva isolering är Riku’THERM den enda ackumulatortanken i dagsläget som har energiklassning A eller B enligt de normer som satts upp av EU. Den effektiva isoleringen gör att Riku’THERM ackumulatortankar kan spara upp till 1 900 kWh/år i form av energiförluster, jämfört med en traditionell tank med isolering av mineralull.

Riku’THERM ackumulatortankar erbjuder som enda lösning på marknaden idag även möjlighet att ändra bestyckningen i efterhand, genom den unika konstruktionen.

Riku’THERMs ackumulatortankar RTE600 och RTE800 är speciellt framtagna för att grävas ner i marken för de fastighetsägare som saknar utrymme i källare eller pannrum men är i behov av stora ackumulationsvolymer.

SolTech Energy kommer visa upp tanken RT800 på NordBygg 2012 20-23 mars, vilket markerar starten på samarbetet mellan SolTech Energy och Rikutec. Vi finns i monter A27:10.

_______________________________________________________________________________

Kort om Bolaget

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1 100 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com