23 oktober 2018

SolTech Energy byter Certified Adviser till Erik Penser Bank

Ledningen i SolTech Energy har beslutat att avsluta samarbetet med G&W Fondkommision som bolagets Certified Adviser (CA) per den 1 november då Erik Penser Bank AB tar över rollen som CA.

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Tel; 070-739 80 00. Mejl: stefan.olander@soltechenergy.com   

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras.  SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com