31 maj 2021

SolTech Energy: Analysguiden, kommentar: Förvärvsresan växlar upp

Soltech fortsätter genomföra strategiskt smarta förvärv. Analysguiden upprepar riktkurs 36-39 kronor.

Förvärvsresan växlar upp

Soltech Energys aggressiva tillväxtstrategi har tydligt växlat upp i storlek i samband med de senaste förvärven. Under första kvartalet förvärvades Provektor, ett elteknikföretag med omkring 130 anställda. Provektor, med en omsättning 2020 på 147 miljoner kronor, utgjorde en av koncernens största förvärv och vi misstänkte att detta kunde vara en indikation på en uppväxling i förvärvsarbetet där större företag nu införlivas. Det tog inte lång tid innan bolaget bekräftade detta, genom förvärven av Rams El och nu senast Takbyrån i Alingsås AB.

Fortsätter stärka erbjudandet inom elteknik

I slutet av april tillkännagavs förvärvet av Rams El, ett elteknikbolag med säte i Angered. Bolaget omsätter kring 70 miljoner kronor och väntas tillföra cirka 46 miljoner kronor under 2021 med positivt resultat. Förvärvet innebär nu att Soltech tar en allt större plats inom elteknikbranschen, vilket har flertalet positiva fördelar. Den växande solenergimarknaden existerar inte i ett vakuum och allt högre krav ställs på att kunna erbjuda hela värdekedjan kring elektrifiering, solenergi, ladd- och lagringsinfrastrukur. Genom att tillhandhålla ett helhetserbjudande skapar bolaget stora konkurrensfördelar på marknaden och blir essentiellt en "one-stop shop" för kunderna. Vidare innebär en större kontroll över värdekedjan både försäljnings- och kostnadssynergier.

Nytt hundramiljonersbolag kommer in

I slutet av maj kom nästa förvärv, denna gång av Takbyrån av Alingsås AB. Bolaget har en omsättning kring 100 miljoner kronor med positivt resultat och väntas bidra med kring 65 miljoner kronor under 2021. Detta innebär att bolaget flyttar fram positionerna ännu mer inom takarbeten och adderar ett snabbväxande Göteborgsföretag till koncernen. Detta blir andra gången på kort tid koncernen införlivar ett bolag med omsättning över 100 miljoner årligen, ett tydligt bevis på den acceleration som nu pågår i förvärvsarbetet.

Framåt på alla cylindrar

Tydligt fem månader in i året är att Soltech Energy inte visar några tecken på att förvärvsarbetet saktas in. De högt ställda tillväxtmålen kräver en aggressiv förvärvsstrategi och de allt större bolagen som tas in i koncernen bådar gott för framtida tillväxten. De två förvärven ovan bidrar med 111 miljoner kronor till omsättningen 2021 och bolaget är därmed snart halvvägs framme vid våra prognoser om en ökning i omsättningen med 250 miljoner kronor under året. Vi följer med spänning utvecklingen kommande tiden och upprepar vår riktkurs på 36-39 kronor.  

 

Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-soltech-forvarvsresan-vaxlar-upp)