25 augusti 2016

Sjunde kunden i Ningbo ger ca 67,6 MSEK i intäkt över 20 år

SolTechs dotterbolag ASRE har tecknat en order med Xuri HongYu Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning i staden Ningbo. Anläggningen är på 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 3,38 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 67,6 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 000 000 kWh. Xuri HongYu Co. Ltd. förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 19,84 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under fjärde kvartalet 2016.

Ningbo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare som ligger i Zhejiang provinsen, ASRE:s hemprovins. ASRE har det senaste året erhållit sex andra order i Ningbo på totalt 6,36 megawatt (MW). Tillsammans med denna order kommer ASRE att ha årliga intäkter från anläggningarna i Ningbo motsvararande cirka 15,16 MSEK och cirka 303,2 MSEK i total intäkt över 20 år.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Ytterligare en kund i Ningbo – nu börjar vi få ett rejält momentum i regionen. Man är dessutom snabba med att ansluta anläggningarna till nätet när dessa väl är färdigbyggda vilket i sin tur betyder snabbare intäktsflöde för ASRE. Att projekten finns i samma stad ger också skalfördelar, men det ger bevisligen också mer och mer affärer genom nöjda kunder. ASRE har som mål att sälja 25 MW under 2016. Vi har nu 21,67–25,67 MW i såld volym i år, således ca 87-103% av årsmålet uppnått med drygt fyra månader kvar av året.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.