17 november 2016

Prestigeorder för ASRE från Operahuset i Peking

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en prestigeorder med National Center for the Performing Arts, mest känt som Pekings operahus. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 0,8 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 2,25 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 45 MSEK. Med denna order har ASRE hittills under 2016 erhållit order på 23,9 – 27,9 MW, vilket motsvarar 95 – 111 % av årsmålet på 25 MW.

Anläggningen täcker en takyta på ca 8 000 m2 och beräknas årligen producera cirka 920 000 kWh. National Center for the Performing Arts förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 9,3 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Att vår första kund i Peking blev Operahuset är en stor ära för oss och dessutom i en region där elpriset är högt, vilket påverkar våra intäkter positivt. En order som denna kommer att hjälpa oss till fler affärer i Peking med omnejd, som också är ett av våra fokusområden med både höga elpriser och bra solinstrålning.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergianläggningar på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.