30 september 2011

Pressmeddelande – offentliggörande av Prospekt

SolTech Energy Sweden AB (publ) offentliggör härmed prospekt med anledning av nyemission som inleds den 10 och pågår till den 31 oktober 2011.

Fullständiga villkor och anvisningar finns att ta del av i SolTechs Prospekt, som finns tillgängligt på Bolagets, Aktieinvests samt Alternativa aktiemarknadens respektive hemsidor. ( www.soltechenergy.com , www.aktieinvest.se , www.alternativa.se ).

Införlivade dokument: Årsredovisningar för SolTech Energy Sweden AB (publ) 2008, 2009, 2010.
 

För ytterligare information kontakta
Frederic Telander, VD
Telefon: + 46 8 441 88 40
E-post: frederic.telander@soltechenergy.com

Kort om Bolaget
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1000 aktieägare. SolTechaktien handlas på Alternativa aktiemarknaden www.alternativa.se
Bolagets långsiktiga målsättning är dock att söka notering på Stockholmsbörsen.

Kontakt:
Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE.
Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com